Vietcombank đặt kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng 

14:18' - 23/04/2021
BNEWS Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8%.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra ngày 23/4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trình cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên mức hơn 50.000 tỷ đồng. 
Phương án tăng vốn điều lệ được chia thành 2 cấu phần: thứ nhất, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8%; thứ hai, phát hành cổ phiếu riêng lẻ quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu. 
Trong đợt chào bán riêng lẻ, Vietcombank này dự kiến phát hành cho đối tác chiến lược Mizuho (Nhật Bản) tối thiểu 46 triệu cổ phiếu để giữ tỷ lệ sở hữu ít nhất 15% và phát hành thêm cho nhà đầu tư khác. 
Thời gian thực hiện cấu phần 1 là trong năm 2021, còn cấu phần 2 sẽ được thực hiện trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022. 
Tại đại hội cổ đông năm trước, Vietcombank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành riêng lẻ quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc tăng vốn chưa được thực hiện trong năm 2020 do phụ thuộc hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. 
Cũng theo báo cáo tại đại hội, Vietcombank lên kế hoạch tăng tổng tài sản năm 2021 thêm 5%; dư nợ tín dụng tăng 10,5% và có điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn phù hợp nhu cầu sử dụng vốn, dự kiến là 7%. 
Lợi nhuận trước thuế ngân hàng hợp nhất năm nay mục tiêu tăng 11%; trong đó, riêng lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ là 25.000 tỷ đồng, có điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của Bộ Tài chính. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1% và chi trả cổ tức tỷ lệ là 8%. 
Đại hội lần này của Vietcombank cũng tiến hành bầu bổ sung ông Sojiro Mizoguchi, ứng viên từ đối tác chiến lược Mizuho (Nhật Bản) vào hội đồng quản trị. Đồng thời thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Trương Lệ Hiền do bà Hiền đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 11/2020. 
Đến cuối năm 2020, ngân hàng đạt tổng tài sản hơn 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019; dư nợ tín dụng hơn 845 nghìn tỷ đồng, tăng 14%: huy động vốn đạt hơn 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,62%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 380%, cao nhất toàn ngành. 
Năm 2020, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tương đương năm 2019 và đạt 116,3% kế hoạch cổ đông giao. Quy mô vốn hoá đến cuối năm 2020 đạt 15,7 tỷ USD và đến ngày 22/4 đạt hơn 16,4 tỷ USD, dẫn đầu toàn ngành. 
Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận Vietcombank đạt hơn 8.000 tỷ, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020 và tự tin hoàn toàn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục